Ranking najbardziej innowacyjnych firm w 2012 roku

Thomson Reuters opublikował zestawienia 100 największych innowatorów na świecie. Oprócz wskazania konkretnych firm, które skupiają największą liczbę innowacyjnych patentów, analizując dane można także utwierdzić się w przekonaniu, że rynek innowacji ma swoje bardzo konkretne (geograficznie) miejsce na świecie.

Miejsce rankingowe zostało ustalone w oparciu o następujące zmienne:
1) skuteczność, czyli stosunek patentów udzielonych do złożonych wniosków o ich udzielenie;
2) zasięg globalny, czyli występowanie patentów w bazach danych urzędów w Chinach, Japonii, USA oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym;
3) wpływ, czyli wskaźnik cytowań w innych zgłoszeniach;
4) liczba patentów innowacyjnych, czyli takich, które jako pierwsze opisują daną technologię (pozwala to na eliminację tzw. grup patentów).

Geograficznie, największą skuteczność w patentowaniu technologii wykazuje Ameryka Północna (47 proc.; chodzi tu de facto o Stany Zjednoczone), następnie Azja (32 proc.) i Europa (21 proc.).


http://top100innovators.com/

Na rynku azjatyckim dominuje niezmiennie Japonia (25 proc. udział), ale Korea Południowa uzyskując 7 proc. udział w rynku patentów wykazała tym samym 75 proc. wzrost rok do roku. Wśród czterech nowych podmiotów realizujących tę politykę są dwa uniwersytety oraz dwa ośrodki naukowo-badawcze. Pokazuje to, że właściwie prowadzona polityka proinnowacyjna może przynieść szybko odczuwalne efekty. Wśród reprezentacji Azji nie ma Chin, pomimo tego że pod względem liczby udzielonych patentów jest to rynek największy na świecie. Inwestorzy koncentrują się jednak na rynku narodowym. Dokładnie odwrotnie postępują Stany Zjednoczone, które chronią prawie 50 proc. wynalazków na świecie poza rynkiem wewnętrznym. Analitycy TR przewidują jednak, że patenty chińskie, z uwagi na nasycanie tamtejszego rynku, będą w kolejnych latach pojawiać się także w innych państwach na świecie.

Do rankingu dostało się tylko pięć państw europejskich – Francja, Niemcy, Belgia, Szwecja i Szwajcaria. Francja, będąca liderem naszego kontynentu, ulokowała 13 podmiotów z kraju, w tym kilka instytutów badawczych (wysokie pozycje Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Commissariat à l’Energie Atomique oraz IFP Energies Nouvelles).

Na pierwszym miejscu w zestawieniu innowatorów jest koncern 3M. Choć w pierwszej chwili niekoniecznie musi się z czymkolwiek kojarzyć, to jest on w producentem ponad 65.000 produktów sprzedawanych w około 200 krajach na świecie. Żółte karteczki Post-it oraz taśma klejąca Scotch są najważniejszymi z nich. Drugie miejsce zajęła firma Advanced Micro Devices (AMD), produkująca m.in. półprzewodniki i zasilacze do urządzeń komputerowych. Obecnie firma koncentruje się na usługach cloud computing i wirtualizacji środowisk. Paryska firma Alcatel-Lucent, będąca na trzecim miejscu, jest liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych i technologii komunikacyjnych.